Jakých certifikací jsme dosáhli..

Lékaři Veterinární kliniky jsou absolventy Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Vysokoškolské vzdělání je nutnou, nikoliv však dostačující podmínkou pro poskytování kvalitní a plnohodnotné veterinární péče. Další průběžné vzdělávání nezabezpečuje pouze postgraduální studium, ale i pravidelná účast na seminářích a workshopech specializovaných na jednotlivá odvětví veterinární medicíny. Průběžné vzdělávání našich lékařů i technického personálu můžete sledovat zde pod jednotlivými jmény.

Menu